Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä: Kaustisen Fysioterapia Ky                                                                                    

Y-tunnus: 2422493-0               

Toimitusjohtaja, rekisteristä vastaava henkilö: Mari Hietala    

Osoite: Kaustisen toimipiste: Kaustintie 5, 69600 Kaustinen / Halsuan toimipiste: Halsuantie 1, 69510 Halsua                                                   

Puhelin: 06 8611 558 / 040 5126 279

Internet: www.kaustisenfysioterapia.fi

Sähköposti: mari.hietala[at]pp2.inet.fi  (korvaa [at] merkillä @)                

Lääninhallituksen / AVI:n toimilupa: 30. elokuuta 2011        

Toimiala: Fysioterapia- ja kuntoutuspalvelut                       

Toiminta-alue: Kaustinen, Halsua ja lähiseutu

Rekisterin nimi ja käyttötarkoitus

Kaustisen Fysioterapia Ky asiakasrekisteri

Rekisteri sisältää asiakkaan käynti-, hoito- ja tutkimustiedot, jotka rekisteröidään sähköiseen Acute-asiakastietojärjestelmään. Sähköisistä potilastietojärjestelmistä on laadittu erillinen omavalvontasuunnitelma.

(Henkilötietolain (523/99) mukaan on annettava tieto rekisteröidyille. Henkilötietorekisteriä käytetään asiakkaan tutkimusten ja hoidon suunnitteluun ja toteutukseen sekä rekisterinpitäjän oman toiminnan tilastointiin ja suunnitteluun.)

Rekisteriin tallennetut tiedot

Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. Henkilötietoja luovutetaan vain asiakkaan omalla suostumuksella tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella tai erityislakiin nojaten. Asiakas voi milloin tahansa peruttaa suostumuksensa tietojen luovutukseen.

Rekisterinsuojauksen perusteet

Henkilötietoja käyttävät ainoastaan asiakkaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt. Työntekijöiden käyttöoikeudet asiakasrekisteritietoihin on määritetty siinä laajuudessa kuin työtehtävät sitä edellyttävät. Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot suojataan ulkopuoliselta käytöltä. Sähköisestä rekisterin suojauksesta on laadittu erillinen omavalvontasuunnitelma. Paperisessa muodossa olevat henkilöasiakirjat säilytetään lukituissa arkistokaapeissa.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä saada ne kopiona.

Henkilötietorekisterin tarkastaminen tapahtuu yhdessä terapeutin kanssa.