Neurologinen fysioterapia

Neurologinen fysioterapia

Neurologisen fysioterapian tavoitteena on toiminta- ja liikuntakyvyn parantaminen ja ylläpitäminen, kun oireiden taustalla on liikunta- ja/tai toimintakykyä heikentävä sairaus kuten MS-tauti, parkinsonitauti, erilaiset aivohalvaukset, lihassairaudet tai selkäydinvammat.

Tarkoituksena on, että ihminen selviäisi tilanteesta riippuen mahdollisimman hyvin arkisista toimistaan ja sopeutuisi uudelleen jokapäiväiseen elämään. Fysioterapeutti laatii aina tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa, jolloin yhteisiin tavoitteisiin pyrkiminen on motivoivaa.

Neurologinen fysioterapia

Hoitolaitoksessamme on käytössä monipuoliset jumppalaitteet, joita voidaan hyödyntää neurologisessa kuntoutuksessa. Esimerkiksi sähköavusteinen, moottoroitu polkulaite avustaa alaraajojen tai yläraajojen liikettä, jos omat voimat ovat heikentyneet tai henkilöllä on spastisuutta eli raajajäykkyyttä.

Toteutamme fysioterapiaa myös Kelan vaativana kuntoutuksena sekä Soiten lääkinnällisenä kuntoutuksena